Jak zapisać dokument:

Firefox

1. Proszę wybrać z Menu/Plik/Zapisz stronę jako - wybierz katalog, podaj nazwę pliku i zapisz jako typ: Strona WWW, kompletna.

 

Jak otworzyć dokument z danymi:

Firefox

1. Proszę wybrać z Menu/Plik/Otwórz plik - wybierz katalog, wybierz plik. Można teraz wygenerować plik pdf bez wpisywania danych.