Przejdź do strony głównej serwisu Przejdź do strony głównej serwisu

OBLICZAMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zakładanie firmy „krok po kroku”.

szczegóły

--> Porozmawiaj z księgowym.
tel: 796-134-204

Wskaźniki niezbędne dla przedsiębiorcy

Stawki podatek dochodowy od osób fizycznych

ponad

do

Podatek wynosi

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Koszty uzyskania przychodów

Tytuł poniesionego przychodu

m-c

rok

max

przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25

1335

2002,05

w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06

1668,72

2502,56


Mały podatnik

 mały podatnik 

 1 200 000 euro 

  wartość przychodu ze sprzedaży 


Indywidualne stawki amortyzacyjne dla używanych
lub ulepszonych środków trwałych

grupa środków trwałych

okres używania

wartość

3–6 i 8

24 miesiące

25 000

3–6 i 8

36 miesięcy

25 000 - 50 000

3–6 i 8

60 miesięcy

w pozostałych przypadkach

dla środków transportu, w tym samochodów osobowych

30 miesięcy