link do strony głównej

KALKULATOR - OBLICZA PODATEK DOCHODOWY - 2015


pomoc
UWAGA !!! Obliczenia kalkulatora maja charakter informacyjny (dydaktyczny)
i nie mogą być podstawą do rozliczenia z urzędem skarbowym.
Przychody: (narastająco od początku roku)
Koszty: (narastająco od początku roku)
Podatek: %
Ulga: (ulga roczna)
Składka ZUS ub. społeczne: (narastająco składki zapłacone)
Składka ZUS ub. zdrowotne: (narastająco składki zapłacone)