do strony głównej

KALKULATOR - OBLICZ PODATEK RYCZAŁTOWY 2015


UWAGA !!! Obliczenia kalkulatora maja charakter informacyjny (dydaktyczny)
i nie mogą być podstawą do rozliczenia z urzędem skarbowym.


Przychody: (narastająco od początku roku)
Stawka podatku: %
Składka ZUS ub. społeczne: (narastająco składki zapłacone)
Składka ZUS ub. zdrowotne: (narastająco składki zapłacone)