POMOC dla ewidencji przebiegu pojazdu.

Do wypełnienia ewidencji wystarczy przeglądarka internetowa (FireFox).

1. Wypełnianie rozpoczynamy od powiększenia lub pomniejszenia widocznego formularza
    (Ctri+) lub zmniejszenia (Ctri-) lub Crt i kółko myszy.

2. Kliknij w formularz i wpisz dane.
    Nie wszystkie pola są aktywne (np.: pieczątka firmowa)

3. Wpisywane dane zatwierdzamy dla:      FireFox - klawiszem "Tab" w wierszu i przechodzimy do następnego wiersza myszką
     Explorer - klawiszem "Tab" i przechodzimy do następnego wiersza myszką
    W trakcie przejścia do nowego wiersza formularz przelicza dane.

4. Drukowanie obsługuje przeglądarka.

     

Aby wydrukować czysty formularz zaznacz drukowanie koloru i obrazka.

     

Można drukować dokument bez nagłówków i linków.

     

Jeśli masz zainstalowaną drukarkę PDF możesz drukować do plików *.pdf i przesyłać dalej.

Długość i szerokość strony (w przypadku rozchodzenia się strony) należy ustawić przez zmniejszenie skali np.: do 60%.

     

 kwestionariusz dla kandydata

 kwestionariusz dla pracownika

 umowa o pracę