do strony głównej

UWAGA !!! Obliczenia kalkulatora maja charakter informacyjny (dydaktyczny)
i nie mogą być podstawą do rozliczenia z urzędem skarbowym.


Obliczenie wynagrodzenia od wartości netto do brutto - oraz koszt pracownika od 01.01.2015


Wynagrodzenie netto: