strona główna

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY

NIEFAKTUROWANEJ

Nr kolejny:
Zestawienie z dnia:
   
   
Nazwa firmy:
Ulica i numer:
Kod i miejscowość:
NIP: (xxx-xxx-xx-xx)
   
   

Lp. data raportu nr raportu stawka vat brutto uwagireset