(miejscowość i data)
(imię i nazwisko/nazwa)
(adres)
NIP/REGON


ZAWIADOMIENIE


Informuję, że z dniem:   rozpoczynam ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu

następującej liczby kas rejestrujących:     (sztuk), w tym    (sztuk) kas rezerwowych.

 

Kasy te będą się znajdować w następujących miejscach*:

    1) (liczba szt.: )

    2) (liczba szt.: )

    3) (liczba szt.: )

    4) (liczba szt.: )

    5) (liczba szt.: )

 
 ..............................................................................................
{czytelny podpis wnioskodawcy}


* Należy podać dokładny adres oraz nazwę placówki, w przypadku kas przenośnych - adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika.

www.do strony głównej.com.pl                              pomoc dla formularza