przejdź  do strony głównej

jak zapisać i szybko wczytać fakturę vat      faktura vat krótka pomoc

FAKTURA VAT

  PRO FORMA


Numer faktury: od nowego roku zaczynamy numerować od 1 Miejscowość:
Data wystawienia: r. (dd-mm-rrrr)
Data sprzedaży: r. (dd-mm-rrrr)
Sprzedawca:
Adres:
NIP: (xxx-xxx-xx-xx)
   
   
Nabywca:
Adres:
NIP: (xxx-xxx-xx-xx)
Forma płatności:
Termin płatności:
Wpłata na konto:
   
   

Lp. Nazwa PKWiU Ilość Jm Cena netto Stawka VAT % Wartość brutto

Adnotacje: