FAKTURA nr :
ORYGINA / KOPIA
Miejscowo:
Data wystawienia:
Termin patnoci:
Sprzedawca :
Adres :
NIP :
Nabywca :
Adres :
NIP :

Lp.

Nazwa

PKWIU

Ilo

j.m.

Rab.
%

Cena netto

VAT
%

Warto
netto

Warto
VAT

Warto
brutto

 X 
 
 + 

Nazwa Banku:
Nr rachunku:

RAZEM :

 

0.00

0.00

0.00

Razem do zapaty: 
Kwota sownie: 

Osoba wystawiajca:

Osoba odbierajca:
Uwagi:
www. .com.pl - BIURO RACHUNKOWE BYDGOSZCZ