Przejdź do strony głównej serwisu Przejdź do strony głównej serwisu

OBLICZAMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zakładanie firmy „krok po kroku”.

szczegóły

--> Porozmawiaj z księgowym.
tel: 796-134-204

Interpretacje podatkowe

Działalność

Wniosek o interpretację

Z wnioskiem o interpretację przepisów prawa możesz wystąpić do organów administracji publicznej w sprawie daniny publicznej i składek ZUS.
Wniosek może dotyczyć zdarzeń zaistniałych jak i zdarzeń przyszłych.
Wniosek musi zawierać:
1. Nazwę firmy;
2. Adresy przedsiębiorcy;
3. Numer NIP;
4. Numer pod którym firma została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców;
5. Adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres przedsiębiorcy.

Wniosek o interpretację podlega opłacie w wysokości 40zł. Bez opłacenia wniosek nie zostanie rozpatrzony. Opłacie podlega każdy stan faktyczny, który został zawarty we wniosku.

Interpretację powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni od daty złożenia i opłacenia wniosku. Jeżeli wyżej wymieniony termin został przekroczony należy rozumieć, że interpretacja wnioskodawcy była prawidłowa.