Przejdź do strony głównej serwisu Przejdź do strony głównej serwisu

OBLICZAMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zakładanie firmy „krok po kroku”.

szczegóły

--> Porozmawiaj z księgowym.
tel: 796-134-204

Obowiązki przedsiębiorcy

Działalność

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który otrzymał wpis do rejestru przedsiębiorców jest zobowiązany do posługiwania się numerem NIP w swojej działalności.
Powinien konkurować na zasadach uczciwej konkurencji i kierować się interesem konsumentów.
Wprowadzając do obrotu towary jest zobowiązany do dołączenia informacji o swojej firmie i instrukcji identyfikującej towar.
Płatności powyżej 15 000 euro związane z działalnością gospodarczą musi przekazywać lub otrzymywać za pomocą rachunku bankowego.