Przejdź do strony głównej serwisu Przejdź do strony głównej serwisu

OBLICZAMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zakładanie firmy „krok po kroku”.

szczegóły

--> Porozmawiaj z księgowym.
tel: 796-134-204

Zawieszenie działalności gospodarczej

Działalność

Zawieszenie działalności gospodarczej

Wyłącznie przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności w formie spółki cywilnej jest możliwe, gdy wszyscy jej wspólnicy zawieszą działalność gospodarczą.

Należy pamiętać, że w czasie zawieszenia działalności nie można wykonywać działalności i osiągać przychodów.

W okresie zawieszenia można:
1. Wykonywać takie czynności, które zabezpieczają źródła przychodów;
2. Przyjmować należności i regulować zobowiązania;
3. Zbywać wyposażenie i środki trwałe;
4. Uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych dotyczących     prowadzonej działalności;
5. Poddać się kontroli.

Aby zawiesić lub wznowić działalność należy złożyć odpowiedni wniosek.

Do zmiany lub zawieszenia działalności gospodarczej służy wniosek CEiDG.