do strony głównej

UWAGA !!! Obliczenia kalkulatora maja charakter informacyjny (dydaktyczny)
i nie mog± być podstaw± do rozliczenia z urzędem skarbowym.


Obliczenie wynagrodzenia od warto¶ci netto do brutto - oraz koszt pracownika od 01.01.2015


Wynagrodzenie netto: