do strony głównej

UWAGA !!! Obliczenia kalkulatora maja charakter informacyjny (dydaktyczny) i nie mog± być podstaw± do rozliczenia z urzędem skarbowym.

Obliczenie wynagrodzenia od warto¶ci netto do brutto - oraz koszt pracownika od 01.01.2016


Wynagrodzenie netto: