Przejdź do strony głównej serwisu Przejdź do strony głównej serwisu

OBLICZAMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zakładanie firmy „krok po kroku”.

szczegóły

--> Porozmawiaj z księgowym.
tel: 796-134-204

Kto i kiedy może rozpocząć działalność gospodarczą

Działalność

Podjęcie działalności

Zapoznaj się z usługą założenia działalności gospodarczej i wypełnienia wpisu do CEIDG - online.

Osoby fizyczne mogą rozpocząć działalność w dniu złożenia wniosku o rejestrację firmy lub później. Przedsiębiorcy, którzy wystąpili o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego po uzyskaniu wpisu.

Nie można podjąć działalności w przypadku gdy prowadzenie wybranej działalności jest uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań - posiadanie koncesji, certyfikatów lub zezwoleń.

Podjęcie działalności jest dozwolone dla każdego na równych prawach w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

Wniosek do CEIDG zastępuje:
- zgłoszenie NIP;
- zgłoszenie ZUS;
- zgłoszenie REGON.
Wydruk zgłoszenia można wydrukować na stronie CEIDG.

Przykład:
Wniosek o wpis do ewidencji możemy złożyć 1 stycznia, a rozpocząć
działalność 1 lutego. Nie możemy wybrać daty rozpoczęcia działalności wcześniejszej niż dzień złożenia wniosku o rejestrację.

Wniosek do CEIDG na stronach rządowych